Poczta
Poczta
  
 
 Strona główna
 Sieci teleinformatyczne
 Audyty
Sprzętu informatycznego
Legalno¶ci oprogramowania
Bezpieczeństwa sieci
Przykład umowy
 Stała obsługa firm
 Usługi internetowe
 Do¶wiadczenie i certyfikaty
 Kontakt
         Bezpieczeństwa sieci

Audyt bezpieczeństwa jest niezbędny w każdej firmie posiadaj±cej dostęp do internetu lub przetwarzaj±cej dane osobowe. Audyt ten ma za zadanie sprawdzenie zabezpieczeń dostępu do i z internetu, zabezpieczenia danych osobowych zgodnie z ustaw± o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002r. nr 101 poz.925 z póĽn. Zm.) oraz rozporz±dzeniem MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004r. (Dz. U. 2004r. nr 100, poz. 1024)., zabezpieczenia serwerów oraz stacji roboczych przed dostępem osób niepowołanych, wskazanie procedur zabezpieczaj±cych będ±cych podstaw± do opracowania polityki bezpieczeństwa informatycznego.

Audyt bezpieczeństwa polega na:

  • skanowaniu komputerów i serwerów w zakresie otwartych portów,
  • wskazaniu braków w zabezpieczeniu dostępu zewnętrznego,
  • sprawdzeniu komputerów i serwera pod k±tem występowania oprogramowania szpiegowskiego,
  • sprawdzeniu oprogramowania antywirusowego,
  • opracowania procedur zabezpieczaj±cych przed nieuprawnionym dostępem, opracowania instrukcji korzystania z systemu teleinformatycznego, internetu i poczty elektronicznej,
  • przeszkolenie pracowników z zakresu ochrony danych osobowych, sposobów ich pozyskiwania przez zorganizowane grupy przestępcze jak i u¶wiadomienia odpowiedzialno¶ci karnej,
  • analizie używanych aplikacji pod k±tem konieczno¶ci korzystania z internetu i ograniczeniu zbędnego dostępu,
  • sprawdzeniu polityki zabezpieczenia danych.