Poczta
Poczta
  
 
 Strona główna
 Sieci teleinformatyczne
 Audyty
Sprzętu informatycznego
Legalno¶ci oprogramowania
Bezpieczeństwa sieci
Przykład umowy
 Stała obsługa firm
 Usługi internetowe
 Do¶wiadczenie i certyfikaty
 Kontakt
         Legalno¶ci oprogramowania

Audyt oprogramowania polega na uruchomieniu na każdym komputerze w firmie odpowiedniej aplikacji inwentaryzuj±cej która na podstawie zdefiniowanych wzorców oraz zapisów w konfiguracji komputera zidentyfikuje zainstalowane oprogramowanie oraz pliki chronione prawem autorskim np., mp3, avi które w większo¶ci przedsiębiorstw nie powinny się znajdować

Po przeprowadzeniu audytu przygotowany jest raport cało¶ciowy zawieraj±cy:

  • wykaz zainstalowanego oprogramowania na wszystkich komputerach,
  • wykaz posiadanych licencji i kluczy licencyjnych aplikacji,
  • wykaz różnic oprogramowania zainstalowanego w stosunk