Poczta
Poczta
  
 
 Strona główna
 Sieci teleinformatyczne
 Audyty
Sprzętu informatycznego
Legalno¶ci oprogramowania
Bezpieczeństwa sieci
Przykład umowy
 Stała obsługa firm
 Usługi internetowe
 Do¶wiadczenie i certyfikaty
 Kontakt
         Sprzętu informatycznego

Audyt sprzętu polega na uruchomieniu na każdym komputerze w firmie odpowiedniej aplikacji inwentaryzuj±cej która zbada wszystkie komponenty komputera. Zebrane informacje przedstawione zostan± w formie raportu który będzie zawierał informacje o wszystkich podzespołach komputerowych. Wykonane zostan± także indywidualne metryki każdego komputera z wykazem zainstalowanego oprogramowania.

Wykonanie adytu pozwala na efektywne zarz±dzanie zasobami informatycznymi przez:

  • wskazanie możliwo¶ci rozbudowy sprzętu (przez zakup odpowiednich podzespołów i/lub ich migrację),
  • wskazanie wykorzystania zasobów komputerów (zajęto¶ć pamięci operacyjnej RAM oraz procent wykorzystania przestrzeni dyskowej),
  • szczegółow± inwentaryzację sprzętu pozwalaj±c± na sprawne wykonywanie czynno¶ci serwisowych, zamawianie materiałów eksploatacyjnych czy zakup nowego sprzętu.