Poczta
Poczta
  
 
 Strona główna
 Sieci teleinformatyczne
 Audyty
Sprzętu informatycznego
Legalno¶ci oprogramowania
Bezpieczeństwa sieci
Przykład umowy
 Stała obsługa firm
 Usługi internetowe
 Do¶wiadczenie i certyfikaty
 Kontakt
         

Audyt informatyczny jest zbiorem czynno¶ci wykonanych przez specjalistów pozwalaj±cym uzyskać aktualne i wyczerpuj±ce dane o posiadanym sprzęcie, zainstalowanym oprogramowaniu , posiadanych licencjach i bezpieczeństwie informatycznym. Ważne jest aby był przeprowadzony przez osoby kompetentne i niezależne od audytowanego obszaru.

Audyt oprogramowania

Dokładna wiedza o zainstalowanym oprogramowaniu jest niezbędna aby uchronić się przed skutkami coraz częstszych kontroli oprogramowana. Nagminne jest instalowanie (lub używanie niezgodnie z licencj±) wszelkiego typu oprogramowania przez pracowników bez wiedzy i zgody pracodawcy. Bak kontroli oprogramowania może spowodować szereg następstw uderzaj±cych w wizerunek firmy jak i bezpo¶rednie straty finansowe (wysokie odszkodowania dla producentów oprogramowania). Należy też mieć ¶wiadomo¶ć że posiadanie jakiegokolwiek programu bez licencji jest przestępstwem.

Audyt sprzętu

Drug± ważn± korzy¶ci± wynikaj±c± z przeprowadzenia audytu jest posiadanie wyczerpuj±cej informacji o posiadanym sprzęcie co pozwala zoptymalizować zakupy, modernizację i naprawę sprzętu.

Audyt bezpieczeństwa

Istotnym elementem audytu informatycznego jest także dostarczenie danych o bezpieczeństwie informatycznym gdyż zebrane informacje pozwol± ustrzec się przed zdarzeniami takimi jak: utrata danych spowodowana wirusami i awariami sprzętu, kradzieży informacji stanowi±cych potencjał firmy, kradzieży danych osobowych i danych prywatnych jak hasła, numery kart kredytowych itp., wykorzystania sprzętu informatycznego w celach nie zgodnych z prawem np. włamania się do banku internetowego.