Poczta
Poczta
  
 
 Strona główna
 Sieci teleinformatyczne
Analiza okablowania
Sieci LAN
Sieci WLAN
Sieci LAN-WLAN
Sieci VPN
Kompleksowe rozwiązania IT
 Audyty
 Stała obsługa firm
 Usługi internetowe
 Doświadczenie i certyfikaty
 Kontakt
         Kompleksowe rozwiązania IT

Wykonujemy kompleksowe wdrożenia lub modernizacje systemów teleinformatycznych w ramach jednego projektu obejmujące następujące elementy:

 • analizę istniejącej infrastruktury teleinformatycznej za pomocą zaawansowanego analizatora sieciowego firmy Fluke,
 • projekt nowej infrastruktury teleinformatycznej zawierający elementy: sieci komputerowej, telefonicznej i energetycznej, dostępu do Internetu, doboru stacji roboczych, serwerów i innych urządzeń peryferyjnych, doboru aplikacji i usług,
 • wariantowy kosztorys pozwalający dostosować projekt do indywidualnych możliwości,
 • wykonanie kompletnego okablowania strukturalnego i (lub) bezprzewodowego,
 • montaż szaf dystrybucyjnych oraz urządzeń aktywnych,
 • pomiary wykonanej instalacji pod kątem zgodności z standardami 1000BASE-T/100BASE-TX,
 • dostawę oraz konfigurację sprzętu komputerowego,
 • dostawę oraz konfigurację urządzeń telefonicznych (telefony, centrale, faxy),
 • realizację dostępu do Internetu wraz zabezpieczeniami,
 • instalację oprogramowania użytkowego,
 • serwerów aplikacyjnych, bazodanowych, plików, wydruku, faxów, poczty, www,
 • wdrożenie usług internetowych na własnych serwerach (poczty email, serwisów www),
 • audyt zerowy sprzętu i oprogramowania