Poczta
Poczta
  
 
 Strona główna
 Sieci teleinformatyczne
Analiza okablowania
Sieci LAN
Sieci WLAN
Sieci LAN-WLAN
Sieci VPN
Kompleksowe rozwiązania IT
 Audyty
 Stała obsługa firm
 Usługi internetowe
 Doświadczenie i certyfikaty
 Kontakt
         Sieci LAN

Netword świadczy kompleksowe usługi w zakresie projektowania, budowy oraz eksploatacji kablowych sieci LAN. Jako medium transmisyjne wykorzystywane jest w zależności od potrzeb albo kabel miedziany (tzw. skrętka) albo światłowód jedno lub wielodomowy. Całe przedsięwzięcie możemy podzielić na następujące etapy:

  • Analiza potrzeb Klienta,
  • Konsultacje dotyczące wyboru: optymalnej dla danej Firmy technologii sieci LAN oraz adekwatnego do wymagań sprzętu.
  • Kosztorys inwestycji.
  • Wykonanie projektu
  • Realizacja projektu,
  • Zarządzanie i monitorowanie sieci LAN,
  • Opieka serwisowa

Jeśli chodzi o sposób finansowania projektu firma Netword oferuje dwa rozwiązania:

  • Pierwsze rozwiązanie opiera się na sfinansowaniu wykonania zaprojektowanej sieci w całości przez firmę Netword. Właścicielem wykonanej w ten sposób sieci jest Netword zaś klient zlecający staje się dzierżawcą na warunkach stosownej umowy zawieranej pomiędzy stronami.
  • Drugie rozwiązanie różni się od powyższego tym, że całość inwestycji finansowana jest przez klienta, co automatycznie czyni go właścicielem użytkowanej sieci.