Poczta
Poczta
  
 
 Strona główna
 Sieci teleinformatyczne
Analiza okablowania
Sieci LAN
Sieci WLAN
Sieci LAN-WLAN
Sieci VPN
Kompleksowe rozwiązania IT
 Audyty
 Stała obsługa firm
 Usługi internetowe
 Doświadczenie i certyfikaty
 Kontakt
         Sieci VPN

Wirtualne Sieci Prywatne (VPN) to to wydzielona logicznie struktura oparta o sieć rozległą zapewniająca komunikację pomiędzy węzłami. Rozwiązanie to dedykowane jest firmom posiadającym oddziały w różnych lokalizacjach oraz firmom zatrudniających pracowników mobilnych których działalność wymaga zdalnego łączenia się z siecią korporacyjną i pracę na zasobach informatycznych firmy będąc poza nią.

Internet jako najtańsze medium jest doskonałą alternatywą, w zastosowaniach zdalnego dostępu czy łączności międzyodziałowej, do korzystania z dostępu komutowanego czy dzierżawy łącz telekomunikacyjnych.
Zastosowanie technologii VPN pozwala na przesyłanie danych między dowolnie oddalonymi punktami gwarantując poufność i bezpieczeństwo komunikacji firmowej w obrębie sieci publicznej. Wykorzystanie specjalnie wydzielonych szyfrowanych kanałów łączności pozwala zabezpieczyć dane zarówno przed nieautoryzowanym odczytem, jak i przed modyfikacją.

Wprowadzenie rozwiązania VPN pozwala także na zastosowanie bezpiecznej telefonii internetowej umożliwiającej prowadzenie darmowych rozmów telefonicznych w ramach sieci VPN.